Seminář OZO (odborně způsobilé osoby)

Seminář OZO (odborně způsobilé osoby)

Informační seminář pro revizní techniky a kominíky

Revize kotlů

- významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

8:30–9:00 hPrezentace účastníků
9:00–9:10 hÚvodní slovo – seznámení účastníků s náplní a cílem semináře
9:10–10:10 hI. část – Informace o PZKO a Akčním plánu - Ing. Lollek
10:10–10:40 hDiskuse k Akčnímu plánu PZKO 2020+  - Ing. Lollek
10:40–11:10 hPřestávka – občerstvení
11:10–12:10 hII. část – Informace o provozu a kontrole spalinových cest (komíny, kotle) a o dotačních programech + diskuse - Ing. Sodomka
12:10–12:25 hIII. část – Doplňující informace o stávající legislativě k problematice provozování a kontrole spalinových cest kotlů na pevná paliva - Mgr. David Čuřík
12:25–12:55 hDiskuse k provozu a kontrole spalinových cest, kotlů a ke stávající legislativě k problematice provozování a kontrole kotlů na pevná paliva - Ing. Sodomka / Mgr. Čuřík
12:55–13:00 hZávěrečné shrnutí
13:00 hKONEC Semináře
Registrace

Registrace

Potvrzení účasti na semináři – Revize kotlů – významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

Prosím vyplňte vaše jméno.
Prosím vyplňte váš email.
Please check any option!
Leave us a message, please.
Souhlas je vyžadován.